8 kwietnia 2016 film „GEJSZA” trafił do oficjalnej dystrybucji. Właśnie w tym dniu każdy z Was mógł się wybrać do kina i obejrzeć obraz, który wspierałem jako Rzecznik Prasowy od pierwszego dnia produkcyjnego (późna jesień 2014). W tym też dniu, w sosnowieckim dodatku do Dziennika Zachodniego (Polska The Times) ukazał się obszerny artykuł, zachęcający do pójścia na „Gejszę”.

Tekst opatrzono fotografią, wykonaną w czasie Gali Premierowej, która odbyła się 31 marca 2016 w katowickim Centrum Sztuki Filmowej (Kino Kosmos).